Verwerken persoonsgegevens GDPR

GDPR  stappenplan – Stap 6 van 13

Wettelijke grondslag verwerken persoonsgegevens GDPR – Documenteer de verscheidene types van gegevensverwerkingen die je uitvoert en identificeer de wettelijke grondslag voor elk van hen.Veel bedrijven en organisaties hebben destijds wellicht geen wettelijke grondslag bepaald voor de gegevensverwerkingen die ze uitvoeren. Onder de huidige wetgeving heeft dit weinig of geen praktische gevolgen. Dit verandert evenwel onder de GDPR omdat de 6 rechten van de betrokkene kunnen variëren naargelang de wettelijke basis van de gegevensverwerking. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is dat de betrokkene een sterker recht heeft om de verwijdering van zijn gegevens te vragen indien zijn toestemming aan de grondslag lag voor de verwerking. Het is belangrijk om de gekozen wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking te verduidelijken in de privacyverklaring en telkens wanneer je een toegangsverzoek beantwoordt. De wettelijke grondslagen in de GDPR zijn quasi identiek aan deze in de huidige Privacywet. Kijk dus na welke gegevensverwerkingen je uitvoert, bepaal de wettelijke basis en documenteer dit zorgvuldig in het licht van de verantwoordelijkheidsvereiste.

 

Voorbereiden op de GDPR:

 1. Bewustmaking
 2. Dataregister
 3. Communicatie
 4. Rechten van betrokkene
 5. Verzoek tot toegang
 6. Verwerken persoonsgegevens
 7. Toestemming
 8. Kinderen
 9. Datalekken
 10. Gegevensbescherming
 11. Data Protection Officer (DPO)
 12. Internationaal
 13. Bestaande contacten

Voor vragen kunt u Contact met ons opnemen of bellen met Gert Folkerts – 0650849961

 

Share