Stakeholderanalyse

StakeholderanalyseStakeholderanalyse, ketenonderzoek zijn vaak nodig bij optimalisatie van bedrijfsprocessen. Een stakeholderanalyse geeft ons de mogelijkheid om voor de processen waar wij in geïnteresseerd zijn te bepalen wie de relevante stakeholders zijn, welke relatie zij tot de processen hebben en om welke stakes of relaties het gaat. Uiteindelijk geeft het ons de mogelijkheid om te onderzoeken hoe een proceseigenaar zou kunnen omgaan met de verschillende geïdentificeerde stakeholders en hoe hij moet communiceren over de procesprestaties. Een optimalisatie van de stakeholders behoort uiteindelijk tot de mogelijkheden. Anderzijds geeft het een goed beeld in welke context het proces staat t.o.v. de stakeholders en wat hier verbeterd of uitgebreid kan worden.

 

Heeft u interesse in een stakeholderanalyse, ketenonderzoek in relatie tot Business Process Management staan wij graag te woord. U kunt contact met on opnemen of bellen met Gert Folkerts 0650849961

Share