Rechten betrokkenen GDPR

GDPR  stappenplan – Stap 4 van 13

Rechten betrokkenen GDPR- Je dient na te gaan of de huidige procedures in je bedrijf of organisatie alle rechten voorzien waarop de betrokkene zich kan beroepen, inclusief hoe persoonsgegevens kunnen worden verwijderd of hoe gegevens elektronisch zullen worden meegedeeld. De GDPR voorziet o.a. in de volgende rechten voor de betrokkene:

• Informatie en toegang tot persoonsgegevens
• Correctie en uitwissing van de gegevens
• Bezwaar tegen direct marketingpraktijken
• Bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming en pro lering • Overdraagbaarheid van de gegevens

Meer algemeen, geniet de betrokkene onder de GDPR dezelfde rechten als onder de huidige Nederlandse Privacywet, mits enkele aanzienlijke verbeteringen. Indien jouw bedrijf of organisatie nu reeds voldoende is uitgerust om in deze individuele rechten te voorzien, dan zal de overgang naar de GDPR relatief vlot verlopen. Het is nu een goed moment om jouw bestaande procedures te evalueren en na te gaan hoe je voortaan te werk zal gaan wanneer iemand zijn of haar recht wil uitoefenen. Wie neemt de beslissing? Zijn je systemen hiertoe uitgerust?

Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens is een nieuwigheid. Dit is een verbeterde vorm van toegang waarbij de betrokkene het recht heeft de persoonsgegevens die op hem van toepassing zijn in een gestructureerde, gangbare en elektronische vorm te verkrijgen. De meeste bedrijven en organisaties doen dit al, maar indien je nog steeds gebruik maakt van papieren printouts of een ongebruikelijke elektronische vorm, dan is het nu een goed moment om dit te herzien.

 

Voorbereiden op de GDPR:

 1. Bewustmaking
 2. Dataregister
 3. Communicatie
 4. Rechten van betrokkene
 5. Verzoek tot toegang
 6. Verwerken persoonsgegevens
 7. Toestemming
 8. Kinderen
 9. Datalekken
 10. Gegevensbescherming
 11. Data Protection Officer (DPO)
 12. Internationaal
 13. Bestaande contacten

Voor vragen kunt u Contact met ons opnemen of bellen met Gert Folkerts – 0650849961

Share