QuickScan CSIRT

Waarom?
Het landschap van cyberdreigingen verandert voortdurend en de verantwoordelijkheid om incidenten te voorkomen, op te sporen en erop te reageren, wordt steeds uitdagender. Om effectief te blijven en deze uitdagingen het hoofd te bieden, moeten we ons concentreren op capaciteitsopbouw, hulp aan anderen en uitwisseling van kennis. Dit komt niet alleen ten goede aan een individueel CSIRT, maar komt ook de hele gemeenschap ten goede. Als individuele landen de capaciteit hebben om dreigingen in het digitale domein effectief aan te pakken, kunnen landen gezamenlijk de kwaliteit van samenwerking verbeteren. Cyberbeveiliging is een gedeelde verantwoordelijkheid en vereist een gezamenlijke inspanning.
Hoe?
Groeien als een CSIRT (Computer Security Incident Response Team) betekent niet alleen het personeelsbestand vergroten, maar ook de manier van werken en de formele basis van de organisatie verbeteren, hier samengevat als de volwassenheid van het CSIRT. Onder de vlag van capaciteitsopbouw moeten we ons richten op het verhogen van het volwassenheidsniveau van onze CSIRT’s. Deze teams evolueren, en groeien soms, om de nieuwe uitdagingen aan te gaan waarmee we worden geconfronteerd. Alleen wanneer een team sterk is, kan het hulp bieden aan andere teams. De CSIRT Maturity Kit begeleidt CSIRT’s door dit proces.
Wat?
Om u te helpen bij het beoordelen van het huidige volwassenheidsniveau van uw CSIRT, is deze QuickScan-tool ontwikkeld door de teams die het GCCS CERT Maturity Initiative ondersteunen. Deze analysetool is gebaseerd op het SIM3-model en geeft op hoog niveau (en zelfs snel) aan dat het gebied goed is ontwikkeld of meer aandacht nodig heeft. Na het evalueren van verschillende rijpheidsparameters, volgens de SIM3-logica, onthult deze tool een uiteindelijke volwassenheidsscore in de vorm van een radardiagram. De Maturity Kit kan worden gebruikt om tips en aanwijzingen te vinden voor belangrijke informatie over het verbeteren van het onderwerp waarop u zich richt.

 

Naast de QuickScan heeft phari ook de Cyber Security Assessment voor een snelle indruk hoe uw huidige staat van Cyber Security is.

 

Als u een QuickScan wilt laten uitvoeren door Phari kunt u contact opnemen met Gert Folkerts of bellen : 0650849961

 

Share