Process Performance Cycle

Process Performance Cycle is het traject waarin de bedrijfsprocessen bijgestuurd worden met de gemeten waarde door de streefwaarden. De procesactoren onvangen dan de resultaten voor verdere actie. Bij een eenmalige analyse van de bedrijfsprocessen en een mogelijk herontwerp van de bedrijfsprocessen zijn we er nog niet. We spreken toch van een dynamisch omgeving waarin factoren kunnen veranderen en situaties niet altijd hetzelfde zijn. Als deze dynamiek wordt genegeerd kunnen na verloop van tijd de verkeerde procesdoelen nagestreefd worden. Het is dus belangrijk om een Proces Performance Measurement System (PPMS) in te voeren dat:
Process Perormance Cycle1. data over prestaties d.m.v. indicatoren van een of meerdere bedrijfsprocessen verzamelt
2. De huidige waarde vergelijkt met de streefwaarden
3. De resultaten verspreidt naar de procesactoren

De performance cycle is belangrijk om te bepalen vanuit de perspectief van de stakeholder. De PPMS gaat dus hand in hand met de stakeholderanalyse en is belangrijk voor de strategievorming. Phari voert het gehele proces van de process performance cycle uit en treed desgewenst op als intermediair/ projectleider om tools te kunnen samenstellen voor het verzamelen van data, opslaan en rapporteren van de indicatoren (zie Business Intelligence).

 

Process Performance Cycle bij Google Scholar

Share