Privacy Policy

Phari respecteert de privacy van de gebruikers van deze website. De persoonlijke informatie die je ons verschaft, wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Phari zal nooit naar buiten treden met jouw gegevens zonder vooraf met jou te overleggen. Wel bieden we onze opdrachtgevers een kijkje in ons kandidatenbestand door een summier en anoniem profiel van kandidaten aan te bieden die we persoonlijk gesproken hebben. Er worden echter geen namen of werkgevers genoemd, tenzij jij daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Disclaimer
De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld en we proberen de site zo actueel mogelijk te houden. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. Aan de informatie op deze site kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Het is niet toegestaan (auteursrechtelijk beschermde) informatie op deze website ( haar diensten en vacatures/projecten, alsmede overige informatie) zonder voorafgaande toestemming van Phari anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, verspreiden of openbaar te maken.

Share