ERP implementatie

ERP implementatie in combinatie met Business Intelligence is voor middelgrote bedrijven een oplossing om het gehele bedrijfsproces overzichtelijker te maken en snel managementinformatie te produceren die tactisch en strategisch een boost kan geven voor de organisatie.

ERP implementatie

Digitale gegevens gaan de gehele organisatie door. Kijk naar klantengegevens met mutaties of naar de financiële afdeling waar dezelfde gegevens gekoppeld worden aan de verkoop of inkoop. Daarnaast zijn er vaak geïsoleerde softwarepakketten die in het verleden zijn aangeschaft. Of het bewaren van bedrijfsinformatie al dan niet gerelateerd aan de verkoop of inloop die opgeslagen in datawarehouses of databases. Dit is een fractie wat mogelijk is met digitale informatie.

Waarom ERP Implementatie

Bij het waarom van ERP kan beter de vraag gesteld worden wat is nodig voor een optimale en strategisch digitale bedrijfsvoering. Het volgende overzicht laat zien waarom:

• Gegevens worden aan elkaar gekoppeld dit verminderd de invoer
• ERP-software kan gekoppeld worden aan andere systemen zoals een CRM-softwarepakket.
• ERP heeft een positieve uitwerking op bedrijfsprocessen
• ERP-software maakt ook bedrijfsprocessen eenvoudiger.
• De functionaliteit van een ERP-systeem zal blijven groeien door continue optimalisatie van de ontwikkelaars
• Een ERP-systeem is bedrijfstakgericht aan te passen.

Keuze ERP-leverancier

Als u gezocht heeft naar een goede ERP-leverancier voor uw organisatie is het u waarschijnlijk wel opgevallen hoeveel leveranciers en specialisaties er zijn. Phari helpt met een goede ERP implementatie door:
• Interne analyse van de huidige toestand
• Procesmatig kijken waar de grootste behoefte is voor ERP
• Plan van eisen en wensen opmaken
• Softwareleveranciers zoeken en deze presenteren aan de organisatie

Phari als Projectmanager

De rol van Phari houdt niet op bij de keuze van leverancier. Wij managen en coördineren de gehele ERP implementatie van begin tot het eind als projectmanager. Uw voordelen zijn:
• Uitvoer van project van begin tot eind
• Scherpe tarieven door lage overhead en pragmatische instelling
• Snelle en directe communicatie
• Turn-key oplevering
• Service bij het opleiden van personeel
• Goede nazorg
• Veel aandacht aan kennisoverdracht

 

Binnen het management kan de behoefte ontstaan voor real-time informatie over de verschillende afdelingen. Goede Business Intelligence en Enterprise Resource Planning(ERP) zijn een goede oplossing om de activiteiten binnen een bedrijf met IT te verbinden. Phari levert de consultancy onafhankelijk van de ERP-software om zijn klanten van het begin tot uiteindelijke implementatie te begeleiden/ leiden. Onze rol is die van intermediair tussen de bedrijfsprocessen en de functionaliteit van de ERP-software.

Om tot een juste keuze te komen voor ERP- software zullen onderstaande stappen moeten worden ondernomen. Phari kan in alle fasen van dit proces de rol van internmediair en projectleider innemen.

1. Onderzoek bedrijfsprocessen.

2. Onderzoek leveranciers.

3. Opstellen businesscase.

4. Demonstratie door de potentiële leveranciers.

5. Hands-on demo.

6. Principebeslissing.

Voor vragen over ERP Implementatie kunt u contact met ons opnemen, of bellen met Gert Folkerts: 0650849961

 

Zie ook ERP: WIKI

**ERP staat voor Enterprise Resource Planning. Het heeft tot doel om de productiviteit van organisaties te maximaliseren, kosten te beheersen en optimaal te voldoen aan klantwensen. ERP realiseert dit door de automatische afhandeling van logistieke, administratieve en financiële bedrijfsprocessen onder te brengen in één bedrijfsbreed informatie- en managementsysteem. Deze geïntegreerde automatiseringsoplossing is bekend als ERP-software. ERP-systemen zijn toepasbaar voor nagenoeg alle typen organisaties, groot en klein en zowel producerend als dienstverlenend.**

Share