Digitalisering

Digitalisering is bij veel bedrijven nog niet optimaal omdat dit vanuit een analoge principe zo gegroeid is. In een tijd dat veel organisaties gestart zijn was de mogelijkheid tot digitalisering nog geen prioriteit. Om een vertaalslag te maken van een digitaalarme omgeving naar een algehele digitalisering is het wellicht van belang om toch de voordelen op een rijtje te zetten:

Digitalisering– Een connectiviteit die optimaal is voor zowel intern als extern.
– Automatisering kan een kostenbesparend effect hebben en het aantal fouten doen afnemen
– Informatie is direct opvraagbaar, zoekbaar waardoor een snellere interactie kan plaatsvinden.
– Een positief effect op innovatieve producten en diensten.
– Meer mogelijkheden met Business Intelligence
– Next step in een goede ERP implementatie
– Beter toepassing van online marketing
– Toepassen van data analytics
– Beter analyses met een positief efffect op lange termijn strategie

Om de gegevenstrom binnen de bedrijfsprocessen optimaal te laten verlopen is van belang dat het model van de bedrijfsprocessen goed loopt. Binnen bedrijven vindt vaak een zeer divers digitaal verkeer plaats. Dit kan e-mailverkeer zijn, op tablets, computers, smartphones. Maar ook binnen de verschillende afdelingen met intern en extern digitaal verkeer. Bij digitalisering worden door Phari eerst de activiteiten binnen de bedrijfsprocessen goed in kaart gebracht. Vervolgens kan worden begonnen aan het identificeren van de informatiestromen en gegevensuitwisseling. Na analyse van deze informatie is er voldoende basis om de communicatiekanalen en gegevensoverdracht te herontwerpen. Vervolgens zal Phari het proces van bouwen, testen, accepteren en implementeren geheel uitvoeren. Uiteindelijk zal het resultaat een geoptimaliseerde digitalisering zijn. Een geoptimaliseerde gedigitaliseerde omgeving biedt veel voordelen en meer mogelijkheden om andere innovatieve toepassingen te gebruiken binnen uw bedrijf.

Heeft u vragen over digitalisering of wilt u weten of dit ook van toepassing kan zijn voor uw organisatie. Neem dan contact met ons op of bel Gert Folkerts 0650849961

Andere bronnen
WIKI
Google Scholar

Share