Cyber Security Assessment voor het MKB (CSA MKB )

De CSA MKB kan gebruikt worden door alle typen organisaties, maar is vooral van toepassing op organisaties die voor hun bedrijfsvoering in hoge mate afhankelijk zijn van internet.

Wat ?

Cyber Security Assessment - CSA MKBCSA staat voor Cyber Security Assessment. De CSA MKB legt in de eerste plaats mogelijke risico’s bloot van een organisatie, processen, systemen en gegevens die te maken hebben met cybercrime.
Voordelen!

  • Verhogen van het security bewustzijn binnen een organisatie.
  • Verstevigen van het vertrouwen van de klanten, investeerders, werknemers of burgers in de wijze waarop vertrouwelijke gegevens worden verwerkt en privacy wordt gerespecteerd.
  • Verbeteren van de communicatie over security, privacy en de bescherming van vertrouwelijke gegevens.
  • Alle mogelijke risico’s van een organisatie, processen, systemen en gegevens die te maken hebben met cybercrime worden bloot gelegd.

Hoe?

Verzamelen relevante informatie door Phari
CSA MKB -vragenlijst invullen
Phari beoordeeld de impact –
Phari maakt een CSA-verslag op
Het verslag van de CSA wordt besproken met het management.

Wanneer?

In ieder geval éénmaal per jaar Ook aanpassingen of wijzigingen van bestaande systemen rechtvaardigen het uitvoeren van een CSA. Op die manier kunt u voorkomen dat later kostbare aanpassingen nodig zijn om alsnog de noodzakelijke beheersmaatregelen met betrekking tot Cyber Security te implementeren. Ook wanneer de omstandigheden van een project tijdens de looptijd veranderen, is het raadzaam de CSA te herhalen en/of te evalueren bij de afsluiting van een project.

Kosten Cyber Security Assessment (CSA) = € 950,-

Het uitvoeren van de gehele CSA zal enkele dagdelen kosten. Dit is inclusief:
• Het verzamelen van gegevens
• Het uitvoeren van een controle
• Het opmaken van een verslag met Interpretatie en inschatting van de (rest)risico’s en praktische en inhoudelijke juistheid, haalbaarheid en volledigheid van voorgestelde maatregelen.
• Presentatie verslag aan het management

 

Extra consultancy

Mocht er nog behoefte zijn aan extra consultancy op het gebied van Business Process Management of Cyber Security dan zijn wij graag bereid dit uit te voeren. Het uurtarief dat wij hanteren is € 75,-/ uur.

 

Download Cyber Security Assessment-leaflet

Contact

M. 0650849961
E-mail: gfolkerts@phari.nl

Op de uitvoering van assessment en bijbehorende rapportages zijn de algemene voorwaarde van Phari van toepassing. Prijzen zijn excl. BTW

Share