Communicatie GDPR

GDPR  stappenplan – Stap 3 van 13

Communicatie GDPR- Evalueer je bestaande privacyverklaring en plan noodzakelijke wijzigingen hieraan in het licht van de GDPR.
Wanneer jouw bedrijf of organisatie nu reeds persoonsgegevens verwerkt, dien je aan de betrokkene bepaalde informatie te verschaffen, zoals de identiteit van de verwerker en de wijze waarop die de gegevens zal aanwenden. Doorgaans wordt deze informatie verstrekt in de vorm van een privacyverklaring.

De GDPR vereist dat deze privacyverklaring wordt aangevuld met nieuwe informatietypes. Zo zal je voortaan de wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking moeten meedelen, de termijnen gedurende dewelke je de informatie zal bijhouden, of je de gegevens uitwisselt buiten de Europese Unie en de mogelijkheid voor de betrokkene om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien deze meent dat zijn persoonsgegevens foutief worden verwerkt.

De GDPR vereist dat deze informatie wordt verschaft in beknopte, begrijpbare en duidelijke taal.

 

Voorbereiden op de GDPR:

 1. Bewustmaking
 2. Dataregister
 3. Communicatie
 4. Rechten van betrokkene
 5. Verzoek tot toegang
 6. Verwerken persoonsgegevens
 7. Toestemming
 8. Kinderen
 9. Datalekken
 10. Gegevensbescherming
 11. Data Protection Officer (DPO)
 12. Internationaal
 13. Bestaande contacten

Voor vragen kunt u Contact met ons opnemen of bellen met Gert Folkerts – 0650849961

Share