Commerciële optimalisatie kunst, cultuur, zorg & welzijn

De kunst & cultuur, zorg en welzijn hebben het zwaar te voortduren door bezuinigingen en het wegvallen van subsidies en fondsen. Dit vraagt vaak om een noodgedwongen overschakeling die niet alleen de continuïteit moet waarborgen maar ook om een vergroting van de efficiëntie.

Adviesbureau Texel

Bedrijfsprocessen Optimaliseren

Voor organisaties, stichtingen c.q. instellingen die te maken hebben met een veranderende bedrijfsvoering onder invloed van afnemende geldstromen heeft Phari een optimalisatie-aanpak. Door grondige analyse en pragmatische insteek wordt onderzocht waar geoptimaliseerd kan worden en hoe. Ook wordt gekeken hoe door een andere commerciële benadering de omzet verhoogd kan worden, of op een andere manier liquide middelen aangeboord kunnen worden.

Bedrijfsprocessen:
Wij focussen ons op bedrijfsprocessen binnen de kunst, cultuur & zorg en stemmen af waar de beste optimalisatie gehaald kan worden met het grootste resultaat. Denk aan een afdeling inkoop, planning, verkoop, HR of de logistiek. Optimalisatie kan plaatsvinden in combinatie met innovatieve IT toepassingen die kostenbesparend zijn en commercieel nieuwe uitdagingen bieden.

Commerciële optimalisatie
Door onze commerciële ervaring kunnen wij met een andere bril kijken naar de organisatie en daar waar mogelijk nieuwe activiteiten voorstellen. Natuurlijk verschilt dit per bedrijf maar wij zoeken altijd naar mogelijkheden voor e-commerce, interne & externe sales en gratis advertenties die mogelijk worden gemaakt door multinationals. Zoals boven al staat vermeld maken wij gebruik van innovatieve IT toepassingen om commerciële doelstelling na te streven en te behalen.

Voordelen Phari:

  • Gratis intake
  • Optimalisatie bedrijfsprocessen
  • Nieuwe commerciële mogelijkheden
  • Lage overhead met eerlijk uurtarief
  • Snel en doeltreffend
  • Goede analyses
  • Pragmatische aanpak met goede communicatie
Share