Business Intelligence

Het begrip Business intelligence (BI) wordt door WIKI omschreven als een begrip dat staat voor het verzamelen van gegevens binnen de eigen handelsactiviteit. Hiermee wordt bedoeld het proces van gegevens omzetten in informatie. Deze informatie kan vervolgens leiden tot kennis en aanzetten tot adequate actie. Het doel van Business Intelligence is om competitief voordeel te creëren en organisaties slimmer te kunnen laten werken.

Business IntelligenceBI wordt gebruikt om ondersteuning te bieden bij het nemen van beslissingen gebaseerd op gegevens uit een datawarehouse zoals die in het bedrijf gebruikt wordt. Echter het aandeel van BI hierin is niet groot omdat BI geen invloed heeft op deze gegevens. De invloed van BI bestaat wel uit het extraheren van de gegevens uit de organisatie. Zo heeft een bedrijf vaak meerdere bedrijfsprocessen en activiteiten. Elk proces heeft als onderdeel van de organisatie een taak en een doelstelling. Business intelligence houdt zich bezig met het controleren van de processen door informatie uit het proces te monitoren, te evalueren en via een regelorgaan het proces bij te sturen.

Phari help bij het inventariseren van de gegevens binnen de organisatie die nodig zijn om bestuurlijke informatie te gebruiken voor toepassingen zoals :

• Corporate performance management (CPM):
• Online Analytical Processing (OLAP)
• Dashboard (software)
• Customer Intelligence (CI)
• Datamining, Process Mining en Text mining

Om het Business Intelligence process goed te doorlopen zijn de volgende stappen belangrijk:
1. Gegevens uit verschillende systemen verzamelen en in een datawarehouse plaatsen.
2. Zorgen dat de gegevens kwa format uniform zijn en met elkaar te vergelijken zijn
3. De data analyseren en tranformeren tot informatie die door het management gebruikt kan worden.
4. Het presenteren van de informatie in een dashboard of andere presentatievorm.

Phari maakt gebruik van Microsoft SQL voor het verzamelen van informatie en de rapportage (SSRS). Wij treden in BI-projecten op als projectleider/intermediair om het gehele BI- traject goed te doorlopen. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen of bellen met Gert Folkerts: 0650849961

Extract Transform Load (ETL): Dat is dus belangrijk in BI. Maar hoe krijgen we al die data van de verschillende activiteiten. Allereerst wordt een inventarisatie gedaan van alle verschillende data. Daarna wordt gekeken hoe de data kan worden geselecteerd en er uitgehaald kan worden. Dit wordt Extract genoemd. De volgende fase is het transformeren van de data (Tranform). Niet alle date is hetzelfde en het format waarin de data geleverd wordt is ook niet altijd hetzelfde. Afhankelijk van de software wordt een bepaald format gebruikt. Vervolgens kan de data geladen worden(Load).

 

Share