Bedrijfsprocessen herontwerpen

Bedrijfsprocessen herontwerpen is vaak nodig om tot procesoptimalisatie te komen Onze werkwijze bij het herontwerp van de bedrijfsprocessen bestaat uit het in kaart brengen van de huidige processen. Deze worden grondig geanalyseerd en doorgelicht. Vervolgens zal in overleg met het management/ directie duidelijk gemaakt worden hoe een herontwerp van de bedrijfsprocessen tot een betere situatie zal leiden. Na afstemming met de directie zal het proces om tot een nieuwe en geoptimaliseerde situatie door Phari van het begin tot het eind worden begeleid. Dit is inclusief het trainen van het personeel m.b.t. de veranderingen in de bedrijfsprocessen.

Bedrijfsprocessen optimaliseren door te herontwerpen is een belangrijk onderdeel van een continue proces. Elke organisatie heeft te maken met activiteiten en bedrijfsprocessen. Deze zijn nodig voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Gezamenlijk vormen deze processen de organisatie. Bij optimalisatie van de bedrijfsvoering is het onder de loep nemen van minder goed lopende processen vaak een begin. De direct betrokkenen van deze processen zijn vaak goed op de hoogte van ins en outs. Toch kan het zijn dat men niet tevreden is met het resultaat of de bijdrage. Dit kan veel oorzaken hebben en bij onderzoek zal men zien dat een bedrijfsproces vaak niet zo vanzelfsprekend is en dat er toch veel vragen zijn.

Bedrijfsprocessen herontwerpen

Grondig analyseren van een bedrijfsproces kan leiden tot verrassende conclusies en verbeteradviezen. Bij uitvoering van deze adviezen kan dat relatief snelle winst opleveren. Een groot voordeel hierbij is ook nog dat dit advies met vaak met interne middelen uitgevoerd kan worden. Dat is ook nog een keer een extra winst.

Bedrijfsprocessen herontwerpen door Phari Consultancy

Phari is gespecialiseerd in het herontwerpen van bedrijfsprocessen door het analyseren en optimaliseren van bedrijfsprocessen. Met zijn flexibele inzet en brede marktkennis is Phari in staat een grondige analyse uit te voeren en een pragmatisch verbeteradvies te leveren. Het kan voorkomen dat een verbeteradvies enige kennis vereist die op dat moment nog niet intern aanwezig is. Ook hier kan Phari inspringen als projectmanager/ intermediair om het verbeteradvies in goede banen te leiden. Voorop staat dat de opgedane kennis intern in de organisatie wordt gedeeld om de continuïteit in de toekomst te waarborgen. Geïnteresseerd in bedrijfsprocessen herontwerpen of meer informatie? Neem contact op of bel Gert Folkerts 06-50849961.

 

Bedrijfsprocessen herontwerpen bij Google Scholar

Share